Dwa kolorowe siedliska nad samym jeziorem, wśród dzikich łąk, na skraju Puszczy Boreckiej. Raj dla miłośników przyrody i przedmiotów z duszą. Galeria Wiejska z rękodziełem ze starego drewna i ceramiką, warsztaty ceramiczne od wiosny do jesieni.
Zobacz ostatniego niusa

15 stycznia 2020

Świat u granic czyli synteza prezentacji Jeffa i Joanny

Jak wiecie, byliśmy w ostatnią sobotę na prezentacji dotyczącej końca świata, jaki znamy.
Prezentację pt. „Katastrofa klimatyczna i inne zagrożenia dla naszej cywilizacji, czyli czego nie dowiesz się z mediów i od polityków” przygotował Jeff we współpracy z europejskim think tankiem „Collectif People”. Posiłkował się pracami naukowców z IPCC (15000 naukowców, którzy robią co kilka lat syntezę danych na temat klimatu, opierając się na badaniach innych naukowców - w sumie ok 40000). Są to dane pewne i naukowo potwierdzone. Poprosiłam Jeffa i Joannę, by zrobili z prezentacji syntezę, którą się będę mogła z Wami podzielić. Oto ona:

Świat jaki znamy zbliża się do granic swoich możliwości funkcjonowania. Musimy przygotować się na radykalne zmiany naszego stylu życia (w szczególności w związku z efektami zmian klimatu i zmniejszającym się dostępem do taniej energii), które mogą być wręcz brutalne, jeśli nie zostaną szybko wprowadzone właściwe strategie. Najbliższe dziesięciolecie będzie decydujące i zdeterminuje naszą zdolność do zaadaptowania się za 20-30 lat do nowych warunków naszego życia na Ziemi.

Oto kilka kluczowych punktów, co do których panuje konsensus wśród międzynarodowej społeczności naukowców (ponad 40 000 renomowanych naukowców i wielu laureatów Nagrody Nobla), a także, coraz częściej, wśród polityków :

1/ Energia produkowana aktualnie na nasze potrzeby pochodzi w 95% z paliw kopalnych.

👉 Paliwa kopalne (ropa, węgiel, gaz) emitują gazy cieplarniane…

👉 Gazy cieplarniane zmieniają klimat… *

👉 A klimat zmienia się bardzo szybko, szybciej niż przewidywały to modele naukowe, powodując katastrofalne i nieodwracalne skutki, które dopiero teraz zaczynamy rozumieć.

2/ Nasz wzrost (PKB) jest skorelowany z konsumpcją energii … Energia JEST Gospodarką.

👉 Jeśli nie będzie wzrostu, nasze gospodarki upadną. Przede wszystkim z powodu kumulowania się długów finansowych (prywatnych i publicznych), zarówno na poziomie narodowym, jak i światowym.

👉 Musimy więc wybrać pomiędzy kontynuowaniem emitowania CO2, by wspierać naszą gospodarkę a ratowaniem planety przed katastrofalnymi skutkami zmian klimatycznych.

3/ Aby ograniczyć efekty zmian klimatycznych i dostosować się do ich katastrofalnych skutków, potrzeba zasobów.

👉 Zasobów zaczyna jednak brakować i aktualnie żadna nowa technologia nie może ich zastąpić w najbliższym, pozostałym czasie. Nieodnawialne zasoby naturalne (NZN) szybko się wyczerpują (ropa, fosforyty, piasek, kobalt, itp.). Spośród tych najbardziej istotnych, pozostało ich na od kilku lat (np. uran, srebro, nikiel) do ok. 3 dekad eksploatacji (głównie ropa i fosfor).

👉 Niektóre z NZN znajdują się w niebezpiecznych strefach geograficznych (Fosfor: Zachodnia Sahara/Chiny – Ropa: Wenezuela/Rosja – Kobalt: Republika Konga, itp.). Ryzyko geopolityczne i egoizm niektórych krajów mogą przyspieszyć utrudnienie dostępu do i tak już ograniczonych, pozostałych NZN.

4/ Co do energii (elektrycznej, do ogrzewania, do przemieszczania się, do produkcji przemysłowej), niektórzy sądzą, że « zielona » energia, czyli fotowoltaiczna, wiatrowa, wodna czy z biomasy, zastąpi w stosunku 1:1 tę produkowaną z kopalin.

👉 Jest to fizycznie niemożliwe, gdyż zielona energia nie ma EROEI (zwrot energii wobec energii inwestowanej ) by zrównoważyć energię paliw kopalnych.

👉 I tym bardziej iluzoryczne, że wyczerpują się NZN niezbędne do jej produkcji oraz przestrzeń, gdzie można ją zainstalować (aby zaspokoić indywidualne potrzeby na energię mieszkańców Warszawy, trzeba by pokryć ją w 20% panelami słonecznymi, a zaspokojenie całkowitego zapotrzebowania miasta na energię oznaczałoby pokrycie nimi obszaru równego 3 Warszawom).

5/ Aby przygotować się na nadchodzące zmiany i dostosować do nich, istnieją praktyczne rozwiązania. Wszystkie jednak zakładają ograniczenie zużycia energii. Może to być np. uzyskanie autonomii żywnościowej i energetycznej na małych obszarach oraz wspólnota zasobów i kompetencji.

* Gazy cieplarniane to składniki atmosfery ziemskiej, które na skutek swoich właściwości fizykochemicznych potrafią zatrzymywać energię słoneczną w obrębie atmosfery ziemskiej. Gazy te mają bezpośredni wpływ na efekt cieplarniany, ponieważ pochłaniają promieniowanie podczerwone pochodzące z naszej planety.
Do głównych gazów cieplarnianych zaliczamy parę wodną, dwutlenek węgla (CO2), metan (CH4), podtlenek azotu (N2O).
Gazy cieplarniane pojawiają się w atmosferze zarówno w wyniku procesów naturalnych jak i w związku z działalnością człowieka.
CO2 pochodzenia naturalnego stanowi wielokrotność tego produkowanego przy okazji działalności człowieka, ale mimo to, to on stanowi główną przyczynę powstawania efektu cieplarnianego pochodzenia antropogenicznego (powodowaną przez człowieka).
Przez tysiąclecia zawartość CO2 w powietrzu wahała się miedzy 170 a 300 ppm (części na milion). Obecnie jego zawartość w atmosferze wynosi 415 ppm – jest to wartość nigdy nie odnotowana w dziejach ludzkości.

Zawartość CO2 w atmosferze a temperatura:

...


Czytaj dalej