Opinia dendrologiczna
dot. skutków przyrodniczych planowanej przebudowy drogi lokalnej 138006N/138007N
na terenie miejscowości Zawady Oleckie

Jak wynika z dokumentacji technicznej planowanej przebudowy będzie ona polegała na pokryciu asfaltem dotychczasowej, 4-metrowej szerokości jezdni, z poszerzeniem jej o dodatkowy 1 m asfaltu, oraz na dodaniu dwu pasów poboczy, każdy o szerokości 0,5 (przy ich zakładaniu powstaje konieczność wybrania dotychczasowego podłoża na co najmniej 15 cm, a potem mechanicznego utwardzenia całości). Działania techniczne obejmą zatem 4 m dotychczasowej jezdni (przez pokrycie bruku/żwiru – asfaltem) i 2 m – nowej, dodatkowej jezdni wraz z poboczami.
W bezpośrednim sąsiedztwie dotychczasowej jezdni rośnie, na planowanym do przebudowy odcinku, 8 starych drzew (7 dębów szypułkowych i brzoza brodawkowata), z których cztery, to pomnikowych wymiarów dęby szypułkowe , o obwodach pierśnicowych wynoszących od 322 do 490 cm oraz pomnikowa brzoza o obwodzie 318 cm!
2 drzewa pomnikowe, jesiony wyniosłe, rosną w pewnym, niewielkim oddaleniu od brukowanego odcinka drogi.
Planowana przebudowa drogi niesie dramatyczne zagrożenie dla drzew rosnących bezpośrednio przy jezdni:

Wydaje się, że przed podjęciem decyzji o przebudowie czy przed przystąpieniem do realizacji tych planów, należałoby, ze względu na dobrostan środowiska (negatywne skutki prac dotyczą istnienia drzew starych i potężnych, o oczywistych walorach przyrodniczych i siedliskowym), jak i skutki społeczne, raz jeszcze zbilansować techniczne pozytywy i przyrodnicze oraz społeczne – negatywy. Myślę, że obiektywnie i spokojnie przeprowadzona analiza sytuacji musi prowadzić do odstąpienia od przebudowy tej, jedynie lokalnej przecież, drogi. Wyrażam na koniec – na szczęście znam walory przyrody gminy Kowale Oleckie – głęboką nadzieję, że tak się stanie.

dr hab. Jakub Dolatowski, dendrolog
(długoletni pracownik Instytutu Dendrologii PAN i wykładowca dendrologii Wydz. Biologii Uniwersytetu Warszawskiego i Wydz. Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW)

Komentarze

Skomentuj:
WWHGC
 
 
opinia_profesora_jakuba_dolatowskiego.txt · ostatnio zmienione: 2021/02/04 23:27 przez ania
 
Zawady Oleckie - Agroturystyka - Ceramika